O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Zwierzęciem przedstawionym na rycinie umieszczonej na okładce książki Programowanie funkcyjne jest ohar (Tadorna tadorna), znany także jako kaczka norowa. Nazwa naukowa tadorna pochodzi od celtyckiego określenia dla „pstrokatego ptactwa wodnego” (co również oznaczał „ohar” w XIV-wiecznej Anglii). Ohar jest szeroko rozpowszechniony w całej Europie i Azji, wzdłuż wybrzeży, w jeziorach, rzekach, słonych bagnach i na innych zbiornikach wodnych.

Określenie „pstrokaty” odnosi się do dwóch lub więcej kolorów upierzenia, które sprawiają, że ohar jest rzeczywiście bardzo kolorowy. Ma biały tułów, ciemnozielone łeb i szyję oraz czarne i kasztanowe plamy na skrzydłach i piersi. Dziób jest różowopomarańczowy, a u samców u nasady występuje niewielka ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required