O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Chociaż programowanie funkcyjne nie jest nową koncepcją, zaczęło odgrywać coraz większą rolę w środowisku programowania. Właściwości takie jak zmienne niemutowalne i funkcje czyste okazały się pomocne w kwestii debugowania kodu, a funkcje wyższego rzędu pozwalają wyodrębnić wewnętrzne działanie funkcji i z czasem tworzyć mniejszą ilość kodu. Wszystko to prowadzi do powstawania bardziej ekspresyjnego kodu.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Napisałem tę książkę dla wszystkich osób zainteresowanych programowaniem funkcyjnym lub szukających sposobu przejścia od stylu imperatywnego do funkcyjnego. Jeśli już programujesz w stylu imperatywnym lub obiektowym, mam nadzieję, że z tej książki dowiesz się, jak zamiast tego tworzyć kody w stylu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required