O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Programowanie układów AVR

Witaj, Świecie!

W tym rozdziale przygotujemy sobie wszystko co będzie potrzebne do pisania, kompilowania i zapisywania programów w pamięci Flash układów AVR, które już z pewnością czekają na Twoim biurku. Będziemy potrzebować określonego sprzętu (programatora pamięci Flash) i specjalnego oprogramowania (edytora kodu, kompilatora języka C oraz programu do komunikacji z programatorem pamięci Flash). Na koniec będziemy musieli połączyć kablami programator z układem AVR i z odpowiednim źródłem zasilania.

W tym procesie mamy do wyboru wiele różnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celu. Z ogólnego punktu widzenia nie ma znaczenia, z którego rozwiązania skorzystamy, ale żeby wszystko było jasne, zaprezentuję ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required