O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wejścia cyfrowe

Pozytywka z AVR i przycisk na szefa

Jeżeli chcesz zbudować samodzielne urządzenie na podstawie układu AVR, nic nie zastąpi Ci starych, sprawdzonych przycisków. Rozejrzyj się teraz po swoim pokoju. Ile urządzeń elektronicznych z przyciskami masz w pobliżu? (Przy pięciu lub dziesięciu możesz przestać liczyć). Przyciski są tanim, powszechnym i całkowicie naturalnym sposobem interakcji człowieka z maszyną.

W tym rozdziale wykorzystamy prosty przycisk w roli całej rzeszy różnego rodzaju wejść cyfrowych, choć prawidłowe używanie przycisków wymaga pewnych zabiegów, o których trzeba pamiętać. Najważniejsze jest to, że przyciski często drgają (lub odbijają) podczas przechodzenia ze stanu włączonego w wyłączony i odwrotnie. Oprócz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required