O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wprowadzenie do sprzętowego zegara/licznika

Transmiter częstotliwości radiowych i miernik czasu reakcji

W tym rozdziale będziemy sprawdzać swój czas reakcji, poprawiać procedury naszych starych elektronicznych organów i wysyłać sygnały radiowe bezpośrednio z układu AVR. Jaki jest wspólny element tych wszystkich projektów? Ich realizacja jest możliwa dzięki zastosowaniu wewnętrznych, sprzętowych zegarów i liczników. Poprzednio upływ czasu odmierzaliśmy, utrzymując procesor w pętlach opóźniających. Dość tego! Skoro układy AVR mają specjalizowany sprzęt do takich zadań, musimy z niego skorzystać.

We wszystkich naszych przykładach zauważysz, że wykorzystanie sprzętowych zegarów wymaga poświęcenia kilku cykli procesora na początkową konfigurację, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required