O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Zaawansowane sztuczki z PWM

Cyfrowy syntezator dźwięków

Aby generować dźwięki nieco bardziej interesujące od fal prostokątnych, musimy wykorzystać technikę PWM, żeby szybko zmieniać wartość średnią napięcia, które będzie wyznaczało wybraną przez nas obwiednię. Na razie zadowolimy się tradycyjnymi obwiedniami syntezatorów (fala sinusoidalna, piłokształtna lub trójkątna), ale zbudujemy też podstawy pod późniejsze odtwarzanie nagranych próbek dźwięku. (Gdy już będziemy mieli wystarczającą ilość pamięci — w Rozdział 18. — użyjemy tych samych technik do zbudowania gadającego woltomierza). Będziemy też mogli zmieniać głośność generowanych dźwięków, a nawet miksować ze sobą kilka różnych fal. Jeżeli lubisz kosmiczne dźwięki w stylu drone ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required