Wymiana metadanych

Domyślnie usługa nie publikuje swoich metadanych. Jednak jeśli klienty uzyskały metadane za pomocą innego mechanizmu (jak referencja do biblioteki klasy zawierającej kontrakty), mogą wówczas bez przeszkód wywoływać metody usługi.

Publikowanie metadanych usługi wymaga sporo wysiłku, ponieważ musisz przekonwertować typy CLR oraz informacje dotyczące wiązań do WSDL lub innej, niskopoziomowej reprezentacji, co niestety nie przynosi żadnych korzyści biznesowych. Na szczęście host „wie” już wszystko o Twojej usłudze i jej punktach końcowych, więc może opublikować metadane, jeśli jawnie mu to nakażesz.

Masz do dyspozycji dwa sposoby publikowania metadanych usługi: możesz udostępnić metadane przez HTTP-GET, czyli prosty protokół tekstowy ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.