O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Co robi użytkownik

Książka ta jest niemal w całości poświęcona wyglądowi i zachowaniu programów, aplikacji internetowych i urządzeń interaktywnych. Rozdział 1. jest jednak wyjątkiem od tej reguły. Nie znajdziesz tu zrzutów ekranu, layoutów, elementów nawigacyjnych, diagramów — w ogóle jakiejkolwiek grafiki.

Dlaczego? Przecież właśnie prawdopodobnie tego szukałeś, kiedy wziąłeś tę książkę do rąk.

Postanowiłam tak, ponieważ projektowanie dobrego interfejsu nie zaczyna się od obrazków, lecz od zrozumienia ludzi: jacy są, dlaczego używają danych programów i w jaki sposób to robią. Im więcej o nich wiesz i im lepiej potrafisz się z nimi utożsamić, tym lepsze interfejsy będziesz dla nich projektował. Koniec końców, oprogramowanie to dla użytkownika ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required