O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Organizacja treści: architektura informacji i struktura aplikacji

Powinieneś już wiedzieć, czego użytkownik oczekuje od Twojej aplikacji lub strony. Swój projekt tworzysz z myślą o wybranej platformie, czyli internecie, pulpicie, urządzeniach przenośnych, albo kilku z nich. Wiesz, na jakim idiomie lub typie interfejsu będziesz bazować, może to być formularz, sklep internetowy, przeglądarka obrazów bądź inny, albo doszedłeś do wniosku, że musisz połączyć kilka idiomów. Jeżeli jesteś szczególnie zaangażowany w swoją pracę, to pewnie już spisałeś kilka typowych scenariuszy wykorzystania wysokopoziomowych elementów Twojej aplikacji. Masz już jasne wyobrażenie tego, co Twoja aplikacja wniesie w ludzkie życie.

Co teraz?

Możesz zacząć od sporządzenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required