O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie do drugiego wydania

W ciągu pięciu lat od publikacji pierwszego wydania Projektowania interfejsów wiele rzeczy uległo zmianie.

Większość projektantów interfejsów — którzy teraz mogą pełnić rolę specjalistów ds. UX (z ang. user experience — doświadczenie użytkownika), projektantów interakcji, architektów informacji bądź sprawować funkcje o jeszcze innych nazwach — pracuje teraz nad zasobami internetowymi. Niezliczonym stronom, serwisom i aplikacjom internetowym, blogom i sklepom online potrzebny jest dobry design, a opracowanie odpowiedniego projektu w rekordowo krótkim czasie staje się coraz łatwiejsze. Wiele z tych aktywów internetowych wyróżnia się wysokim stopniem interaktywności, ale nawet na tradycyjnych stronach internetowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required