O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Tworzenie prostej strony (przegląd HTML)

W TYM ROZDZIALE

  • Wprowadzenie do elementów oraz atrybutów (X)HTML

  • Demonstracja nadawania znaczników prostej stronie internetowej krok po kroku

  • Elementy stanowiące o strukturze dokumentu

  • Podstawowe elementy tekstu oraz obrazków

  • Prosty arkusz stylów

  • Rozwiązywanie problemów z niedziałającymi stronami internetowymi

W Część I książki znajduje się ogólny przegląd otoczenia projektowania stron internetowych. Po omówieniu szerokiej perspektywy czas zakasać rękawy i przejść do tworzenia prawdziwej strony internetowej. Będzie ona prosta, jednak nawet najbardziej skomplikowane strony oparte są na opisanych tu zasadach.

W niniejszym rozdziale utworzona zostanie prosta strona internetowa, by każdy mógł się przekonać, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required