O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Podstawowe znaczniki tabel

W TYM ROZDZIALE

  • W jaki sposób wykorzystywane są tabele

  • Podstawowa struktura tabel

  • Znaczenie nagłówków

  • Rozciąganie komórek na wiersze oraz kolumny

  • Dopełnienie komórek oraz odstępy

  • Podpisy i podsumowania

  • Jak uczynić tabele dostępnymi

Zanim zajmiemy się znacznikami tabel, warto sprawdzić, co już wiemy. Omówiliśmy już dość sporo — w jaki sposób ustala się podstawową strukturę dokumentu (X)HTML, jak oznacza się tekst, by nadać mu znaczenie oraz strukturę, jak wykonuje się odnośniki oraz jak dodaje do strony internetowej zawartość graficzną. To tak naprawdę większość informacji, które trzeba znać, żeby zbudować prostą stronę internetową.

Niniejszy rozdział wraz z Rozdział 9 opisuje znaczniki przydatne w wyspecjalizowanej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required