Rozdział 18. Podstawy grafiki stron internetowych

W TYM ROZDZIALE

  • Skąd wziąć obrazki

  • Przegląd formatów GIF, JPEG oraz PNG

  • Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka

  • Zmiana wielkości obrazków w Photoshopie

  • Przezroczystość binarna oraz alfa

  • Zapobieganie efektom „halo”

O ile nie planujemy publikować witryn składających się z samego tekstu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli się dowiedzieć, jak tworzy się grafikę na potrzeby stron internetowych. Dla wielu osób może to oznaczać pierwszy kontakt z programem do edycji grafiki, a także konieczność zdobycia podstawowych umiejętności w tym zakresie. Jeśli jest się doświadczonym projektantem przyzwyczajonym do druku, być może trzeba będzie dostosować swój styl oraz sposób pracy w celu przestawienia się ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.