Rozdział 20. Proces tworzenia strony internetowej

W TYM ROZDZIALE

  • Historia języka HTML

  • Trzy wersje HTML — Strict, Transitional oraz Frameset

  • Wprowadzenie do XHTML oraz jego bardziej wymagającej składni

  • Wykorzystywanie deklaracji typu dokumentu (DOCTYPE)

  • Tryby Standards oraz Quirks w przeglądarkach

  • Sprawdzanie poprawności kodu

  • Oznaczanie kodowania dokumentu

Po lekturze poprzednich rozdziałów każdy zna już (X)HTML oraz CSS, jednak kod strony wraz z projektem graficznym są tylko elementami całego procesu jej projektowania. W niniejszym oraz w kolejnym rozdziale poszerzymy nieco horyzonty i dowiemy się, jak strony internetowe są budowane oraz publikowane.

Witryny internetowe występują we wszystkich kształtach i rozmiarach — od pojedynczej strony z CV do skomplikowanej ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.