O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Selektory CSS3

Selektor

Typ selektora

Opis

Proste selektory i kombinatory

*

Selektor uniwersalny

Dopasowuje dowolny element.

* {font-family: serif;}

A

Selektor typu elementu

Dopasowuje nazwę elementu.

div {font-style: italic;}

A, B

Zgrupowane selektory

Dopasowuje elementy A oraz B.

h1, h2, h3 {color: blue;}

A B

Selektor potomny

Dopasowuje element B tylko wtedy, gdy jest on potomkiem elementu A.

blockquote em {color: red;}

A>B

Selektor dziecka elementu

Dopasowuje każdy element B, który jest dzieckiem (bezpośrednim potomkiem) elementu A.

div.main>p {line-height: 1.5;}

A+B

Selektor przylegającego rodzeństwa

Dopasowuje każdy element B, który znajduje się bezpośrednio po elemencie A.

p+ul {margin-top: 0;}

A~B

Ogólny selektor rodzeństwa

Dopasowuje każdy element ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required