Rozdział 1. Od czego zacząć?

W TYM ROZDZIALE:

  • Od czego zacząć?

  • Czym się zajmuje projektant stron internetowych?

  • Jakich języków programowania muszę się nauczyć?

  • Jakie oprogramowanie oraz wyposażenie muszę kupić?

Internet istnieje od ponad dwudziestu lat i ma za sobą burzliwe początki, gigantyczny rozwój napędzany przez ekonomię, odrodzenie opierające się na innowacjach, a po drodze — ciągłą ewolucję. Jedno jest pewne: internet jako medium komunikacyjne oraz komercyjne zostanie z nami już na zawsze, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak się zadomowił w smartfonach, tabletach, telewizorach i wielu innych sprzętach. Jeszcze nigdy nie było tak wielu możliwości wykorzystania swojej wiedzy o projektowaniu na potrzeby internetu.

Dzięki prowadzeniu kursów ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.