O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Grafika

W TYM ROZDZIALE

  • Dodawanie obrazków do strony internetowej

  • Używanie atrybutów src, alt, width oraz height

Strona internetowa składająca się z samego tekstu bez obrazków nie jest zbyt ciekawa. Masowa popularność internetu jest w dużej mierze związana z tym, że na stronach znajdują się obrazki i zdjęcia. Przed erą WWW internet był tylko suchym tekstowym stepem.

Obrazki są wyświetlane na stronach internetowych na dwa sposoby: jako część zawartości strony lub jako obrazki tła. Obrazki tła są dodawane za pomocą kaskadowych arkuszy stylów i zostaną omówione dokładnie w Rozdział 13. Wraz z pojawieniem się nurtu projektowania zgodnego ze standardami, z ideą zawierania wszystkich kwestii związanych z prezentacją poza strukturą dokumentu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required