O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Kolory i tła (i jeszcze więcej selektorów oraz zewnętrzne arkusze stylów)

W TYM ROZDZIALE

  • Nazwy kolorów w CSS-ie

  • Określanie wartości RGB kolorów

  • Kolory tła oraz pierwszego planu

  • Selektory pseudoklas oraz pseudoelementów

  • Kontrolowanie powtarzania oraz pozycji obrazków tła

  • Gradienty

  • Zewnętrzne arkusze stylów

Kto miał przyjemność widzieć internet w 1993 roku? Strony były wtedy dość monotonne, tło zawsze było szare, a tekst czarny. Wtedy pojawiła się przeglądarka Netscape Navigator, a w niej atrybuty pozwalające na podstawową (ale bardzo oczekiwaną) kontrolę nad kolorami czcionki oraz tła. Przez całe lata musiało to wystarczać twórcom oraz użytkownikom stron internetowych. Na szczęście teraz mamy do dyspozycji właściwości arkuszy stylów, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required