O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Wprowadzenie do JavaScriptu

W TYM ROZDZIALE

  • Czym jest, a czym nie jest JavaScript?

  • Zmienne i tablice

  • Polecenia if/else i pętle

  • Funkcje języka i własne

  • Obiekty przeglądarki

  • Obsługa zdarzeń

Autor: Mat Marquis

W tym rozdziale mam zamiar zaprezentować cechy języka JavaScript. Jeżeli w tej chwili przebiegł Cię dreszcz, to całkowicie to rozumiem. W końcu poruszamy się po terytorium pełnoprawnego „języka programowania”, co może być troszkę przytłaczające. Obiecuję jednak, że nie będzie tak źle!

Zaczniemy od sprawdzenia, czym właściwie jest JavaScript, a czym nie jest, a następnie omówimy kilka sposobów korzystania z niego. Większa część rozdziału zostanie poświęcona na opis składni języka: zmiennych, funkcji, operatorów, pętli itp. Czy po przeczytaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required