O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. Optymalizacja grafiki stron internetowych

W TYM ROZDZIALE

  • Dlaczego powinno się optymalizować grafikę

  • Uniwersalne strategie optymalizacji

  • Optymalizacja obrazków GIF

  • Optymalizacja obrazków JPEG

  • Optymalizacja obrazków PNG

  • Optymalizacja pod kątem rozmiaru docelowego

Strony internetowe są publikowane i udostępniane za pośrednictwem sieci, dlatego muszą dotrzeć do użytkownika w postaci niewielkich pakietów danych. Stosunkowo intuicyjne wydaje się, że większe ilości danych wymagają dłuższego czasu transportu. I nietrudno zgadnąć, jaka część standardowej strony internetowej składa się na największą liczbę bajtów — zgadza się, właśnie grafika.

W ten sposób narodził się burzliwy związek grafiki z internetem. Z jednej strony obrazki sprawiają, że strony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required