ROZDZIAŁ 15. PŁYWANIE ORAZ POZYCJONOWANIE

W TYM ROZDZIALE:

Elementy pływające po prawej i lewej stronie

Zapobieganie pływaniu elementów

Wyłączanie pływania elementów

Tworzenie ks ztałtów wraz z zawiniętym tekstem

Pozycjonowanie względne

Pozycjonowanie bezwzględne oraz bloki zawierające elementy

Pozycjonowanie sztywne

Znamy już dziesiątki właściwości CSS-a, które pozwalają na zmianę wyglądu elementów tekstowych oraz generowanych przez nie pojemników. Dotychczas jednak po prostu przyozdabialiśmy elementy pojawiające się w dokumencie.

W tym rozdziale przyjrzymy się pływaniu oraz pozycjonowaniu — metodom wykorzystywanym w CSS-ie do przełamania normalnego układu dokumentu i innego rozmieszczenia elementów na stronie. Element pływający (ang. floating) jest przesuwany w prawo lub lewo, a następujący po nim tekst może być wokół niego zawijany (inaczej mówiąc, może go opływać). Pozycjonowanie (ang. positioning) to sposób określenia lokalizacji elementu w dowolnym miejscu strony z dokładnością co do piksela.

Zanim zaczniemy przemieszczać elementy na stronie, warto raz jeszcze przyjrzeć się temu, jak zachowują się one w normalnym układzie dokumentu.

NORMALNY UKŁAD DOKUMENTU

Normalny układ dokumentu został omówiony w poprzednich rozdziałach, jednak warto o nim przypomnieć. W normalnym układzie tworzonym przez CSS elementy tekstowe są układane od góry do dołu w kolejności, w jakiej pojawiły się w dokumencie źródłowym, a także od strony lewej do prawej (zapoznaj się z uwagą na marginesie). ...

Get Projektowanie stron internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.