DODATEK D OD HTML+ DO HTML5

Nie jestem pewna, czy jakakolwiek inna specyfikacja HTML-a może się równać z HTML5. Ta druga udostępnia tak wiele obiecujących możliwości, że stała się modnym hasłem znacznie wykraczającym poza ramy samej specyfikacji. Obecnie, gdy sprzedawcy lub dziennikarze używają terminu „HTML5”, czasem mają na myśli każdą nową technologię tworzenia stron internetowych zastępującą Flasha. Podczas lektury kolejnych rozdziałów tej książki poznałeś elementy HTML5, a w tym dodatku przedstawię nieco więcej informacji na temat samej specyfikacji. Dzięki temu będziesz mógł dołączyć do grona tych projektantów stron internetowych, których irytuje błędne użycie nazwy HTML5. Jednak najważniejsze jest to, że znacznie zwiększyła się świadomość ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.