DODATEK D OD HTML+ DO HTML5

Nie jestem pewna, czy jakakolwiek inna specyfikacja HTML-a może się równać z HTML5. Ta druga udostępnia tak wiele obiecujących możliwości, że stała się modnym hasłem znacznie wykraczającym poza ramy samej specyfikacji. Obecnie, gdy sprzedawcy lub dziennikarze używają terminu „HTML5”, czasem mają na myśli każdą nową technologię tworzenia stron internetowych zastępującą Flasha. Podczas lektury kolejnych rozdziałów tej książki poznałeś elementy HTML5, a w tym dodatku przedstawię nieco więcej informacji na temat samej specyfikacji. Dzięki temu będziesz mógł dołączyć do grona tych projektantów stron internetowych, których irytuje błędne użycie nazwy HTML5. Jednak najważniejsze jest to, że znacznie zwiększyła się świadomość istnienia standardów sieciowych, co z kolei bardzo ułatwia komunikację z klientami.

Na początku warto się dowiedzieć, jak doszło do tego, że specyfikacja HTML5 stała się wręcz przełomowa. Rozpocznę od krótkiego przedstawienia historii HTML-a, a następnie wskażę kilka unikatowych cech HTML5, w tym interfejsów API tego języka.

SKRÓCONA HISTORIA HTML-A

Zrozumienie tego, gdzie byliśmy, pokazuje, dokąd zmierzamy. Droga do powstania specyfikacji HTML5 znanej w jej obecnym kształcie była długa. W tym czasie byliśmy świadkami m.in. początków sieci, niebezpiecznej wojny różnych przeglądarek WWW i eksperymentów z językiem XML.

DALSZA LEKTURA

Dokładną historię standardu HTML od 1989 do 1998 roku znajdziesz w książce Davida Raggetta zatytułowanej ...

Get Projektowanie stron internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.