Rozdział 7. Wzorzec Rozrzucaj-Zbieraj

Do tej pory badaliśmy systemy replikujące w celu uzyskania skalowalności pod względem liczby żądań przetwarzanych na sekundę (wzorzec bezstanowy replikowany) oraz rozmiaru danych (wzorzec pofragmentowanych danych). W tym rozdziale przedstawię wzorzec Rozrzucaj-Zbieraj, który wykorzystuje replikację w celu uzyskania skalowalności w kategoriach czasu. Specyfikacja tego wzorca pozwala uzyskać równoległość w obsługiwaniu żądań, dzięki czemu można robić to znacznie szybciej niż w przypadku obsługiwania sekwencyjnego.

Podobnie jak systemy replikowane i fragmentowane, wzorzec Rozrzucaj-Zbieraj opiera się na schemacie drzewa z węzłem głównym, czyli korzeniem (ang. root), który dystrybuuje żądania i przydziela przetwarzające ...

Get Projektowanie systemów rozproszonych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.