ROZDZIAŁ 2.

Uzyskanie dostępu do innych wbudowanych czujników

Get Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gadżety z technologią Arduino i techBASIC now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.