Rozdział 5. Analiza świetnego kodu

Programiści analizują dużo kodu. Czytelność jest jednym z głównych założeń konstrukcji Pythona, a sekretem zostania dobrym programistą jest analiza i zrozumienie znakomitego kodu. Taki kod zazwyczaj jest dostosowany do wskazówek zawartych w sekcji „Styl kodu” w poprzednim rozdziale, a także jak najlepiej przedstawia w jasny i konsekwentny sposób, jakie są jego zamierzenia.

Ten rozdział zawiera fragmenty kodu z bardzo czytelnych projektów i pomaga zilustrować tematy omówione w rozdziale 4. Podczas wywodu podzielimy się z Tobą technikami analizy kodu[1].

Oto lista projektów przedstawionych w tym rozdziale w kolejności pojawiania się:

Get Przewodnik po Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.