Rozdział 7. Monitorowanie i logowanie

Kiedy Noah pracował w startupach w San Francisco, w przerwie obiadowej ćwiczył. Grywał w koszykówkę, biegał do Coit Tower lub trenował brazylijskie Jiu-Jitsu. W większości startupów, w których pracował, lunch był organizowany w formie szwedzkiego stołu.

Kiedy wracał z lunchu, odkrył bardzo nietypowy wzorzec. Do jedzenia nigdy nie zostawało nic niezdrowego. Zostawały sałatki, owoce, warzywa albo chude, zdrowe mięso. Pracownicy startupów zjadali wszystko, co było niezdrowe w czasie, gdy Noah ćwiczył, dzięki czemu nie musiał opierać się pokusie, by jeść niezdrową żywność. Jest jakaś mądrość w zaleceniu, by nie podążać za tłumem.

Na podobnej zasadzie, łatwym sposobem postępowania podczas opracowywania modeli ...

Get Python dla DevOps now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.