O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V

Book Description

Język Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany został na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i błyskawicznie zaczął zdobywać uznanie programistów na całym świecie. Python sprawdza się doskonale w pisaniu skryptów oraz narzędzi, a w dużym projekcie także nie zawiedzie oczekiwań. Język ten korzysta z automatycznego zarządzania pamięcią oraz umożliwia obiektowe i funkcyjne podejście do tworzonego programu. Jednym z jego najważniejszych atutów jest bardzo silna społeczność programistów, wymieniająca się na bieżąco informacjami na temat praktycznych zastosowań tego języka. Dzięki temu uzyskanie odpowiedzi na trapiące Cię pytania nie powinno stanowić problemu. Jeżeli jednak chcesz mieć zawsze pod ręką sprawdzone źródło informacji, które pozwoli Ci w każdej sytuacji rozwiać wątpliwości, to trafiłeś na doskonałą pozycję. Należy ona do serii "Leksykon kieszonkowy" i charakteryzuje się niezwykle zwięzłym, przejrzystym układem najważniejszych treści oraz poręczną formą. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat typów wbudowanych, wyjątków, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i reguł zasięgu. Kolejne wydanie tej książki zostało ulepszone i zaktualizowane o mnóstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne reguły dziedziczenia. To doskonałe źródło informacji na temat języka Python!

Table of Contents

 1. Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V
 2. 1. Python: Leksykon kieszonkowy
  1. Wprowadzenie
  2. Konwencje
  3. Opcje wiersza poleceń Pythona
   1. Opcje poleceń Pythona
   2. Specyfikacja programu w wierszu polecenia
   3. Opcje poleceń Pythona 2.X
  4. Zmienne środowiskowe
   1. Zmienne operacyjne
   2. Zmienne opcji wiersza poleceń
  5. Python Launcher dla systemu Windows
   1. Dyrektywy plikowe launchera
   2. Wiersz poleceń launchera
   3. Zmienne środowiskowe launchera
  6. Wbudowane typy i operatory
   1. Operatory i priorytet ich stosowania
    1. Wyrażenia atomowe i dynamiczne określanie typów
   2. Uwagi na temat stosowania operatorów
   3. Operacje według kategorii
   4. Uwagi na temat działań na sekwencjach
  7. Specyficzne typy wbudowane
   1. Liczby
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
    3. Liczby dziesiętne i ułamki
    4. Inne typy numeryczne
   2. Ciągi znaków
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
    3. Formatowanie łańcuchów znaków
    4. Wyrażenie formatujące łańcuchy znaków
    5. Składnia wyrażenia formatującego łańcuchy znaków
    6. Metoda formatująca
    7. Składnia metody formatującej
    8. Zastępowanie szablonów w łańcuchach znaków
    9. Metody klasy String
    10. Metody typów bytes i bytearray
    11. Wyszukiwanie
    12. Rozdzielanie i łączenie
    13. Formatowanie
    14. Testy zawartości
    15. Standardowy moduł string
   3. Łańcuchy znaków Unicode
    1. Obsługa Unicode w Pythonie 3.X
    2. Łańcuchy znaków bytes i bytearray
    3. Obsługa Unicode w Pythonie 2.X
   4. Listy
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
    3. Listy składane
    4. Protokół iteracji
    5. Wyrażenia generatorowe
    6. Inne wyrażenia składane
   5. Słowniki
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
   6. Krotki
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
   7. Pliki
    1. Pliki wejściowe
    2. Pliki wyjściowe
    3. Pliki dowolnego rodzaju
    4. Inne atrybuty plików (część tylko do odczytu)
    5. Menedżery kontekstu plików
    6. Uwagi na temat korzystania z plików
   8. Zbiory
    1. Literały i ich tworzenie
    2. Działania
   9. Inne typy i konwersje
    1. Boolean
    2. Konwersje typów
  8. Instrukcje i ich składnia
   1. Reguły składniowe
   2. Reguły dotyczące nazw
    1. Format nazwy
    2. Konwencje nazewnictwa
  9. Instrukcje
   1. Instrukcja przypisania
    1. Przypisanie z aktualizacją
    2. Zwykłe instrukcje przypisania sekwencji
    3. Rozszerzone instrukcje przypisania sekwencji (3.X)
   2. Instrukcja wyrażeniowa
    1. Składnia wywołania
    2. Składnia dowolnych argumentów wywołania
   3. Instrukcja print
    1. Instrukcja print w Pythonie 2.X
   4. Instrukcja if
   5. Instrukcja while
   6. Instrukcja for
   7. Instrukcja pass
   8. Instrukcja break
   9. Instrukcja continue
   10. Instrukcja del
   11. Instrukcja def
    1. Argumenty kluczowe Pythona 3.X
    2. Adnotacje funkcji w Pythonie 3.X
    3. Wyrażenia lambda
    4. Wartości domyślne i atrybuty
    5. Dekoratory funkcji i metod
   12. Instrukcja return
   13. Instrukcja yield
    1. Zmiany w funkcji generatora w Pythonie 3.3
   14. Instrukcja global
   15. Instrukcja nonlocal
   16. Instrukcja import
    1. Importowanie pakietów
    2. Pakiety przestrzeni nazw Pythona 3.3
    3. Algorytm importu
   17. Instrukcja from
    1. Importowanie względem katalogu pakietów
   18. Instrukcja class
    1. Dekoratory klas z Pythona 3.X, 2.6 i 2.7
    2. Metaklasy
   19. Instrukcja try
    1. Instrukcja try w Pythonie 2.X
   20. Instrukcja raise
    1. Łańcuchy wyjątków w Pythonie 3.X
    2. Klasy wyjątków
    3. Instrukcja raise w Pythonie 2.X
   21. Instrukcja assert
   22. Instrukcja with
    1. Wiele menedżerów kontekstu w Pythonie 3.1 i 2.7
    2. Protokół menedżera kontekstu
   23. Instrukcje w Pythonie 2.X
  10. Przestrzenie nazw i reguły zasięgu
   1. Nazwy kwalifikowane — przestrzenie nazw obiektów
   2. Nazwy niekwalifikowane — zasięgi leksykalne
   3. Zasięgi zagnieżdżone i domknięcia
    1. Zasięgi okalające i wartości domyślne
  11. Programowanie obiektowe
   1. Klasy i egzemplarze
    1. Obiekty klas definiują działania domyślne
    2. Egzemplarze są generowane na podstawie klas
    3. Reguły dziedziczenia
   2. Atrybuty pseudoprywatne
    1. Prywatne atrybuty modułów
    2. Prywatne atrybuty klas
   3. Klasy nowego stylu
   4. Formalne reguły dziedziczenia
    1. Klasyczne klasy — DFLR
    2. Klasy nowego stylu — MRO
    3. Przykład: bez diamentów
    4. Przykład: diamenty
    5. Algorytm dziedziczenia nowego stylu
     1. Przypisywanie nazwy atrybutu
    6. Zasady pierwszeństwa i kontekst w klasach nowego stylu
  12. Metody przeciążające operatory
   1. Wszystkie typy
   2. Kolekcje (sekwencje, mapy)
   3. Liczby (operatory dwuargumentowe)
    1. Podstawowe metody działań dwuargumentowych
    2. Prawostronne metody działań dwuargumentowych
    3. Metody działań dwuargumentowych z aktualizacją w miejscu
   4. Liczby (inne działania)
   5. Deskryptory
   6. Menedżery kontekstu
   7. Metody przeciążające operatory w Pythonie 2.X
    1. Metody dostępne wyłącznie w Pythonie 3.X
    2. Metody dostępne wyłącznie w Pythonie 2.X
  13. Funkcje wbudowane
   1. Funkcje wbudowane w Pythonie 2.X
    1. Funkcje wbudowane Pythona 3.X nieobsługiwane w Pythonie 2.X
    2. Funkcje wbudowane Pythona 2.X nieobsługiwane w Pythonie 3.X
  14. Wbudowane wyjątki
   1. Klasy bazowe (kategorie)
   2. Wyjątki szczegółowe
   3. Szczegółowe wyjątki OSError
   4. Wyjątki kategorii ostrzeżeń
   5. Framework ostrzeżeń
   6. Wbudowane wyjątki w Pythonie 3.2
   7. Wbudowane wyjątki w Pythonie 2.X
  15. Wbudowane atrybuty
  16. Standardowe moduły biblioteczne
  17. Moduł sys
  18. Moduł string
   1. Funkcje i klasy modułu
   2. Stałe
  19. Moduł systemowy os
   1. Narzędzia administracyjne
   2. Stałe wykorzystywane do zapewnienia przenośności
   3. Polecenia powłoki
   4. Narzędzia do obsługi środowiska
   5. Narzędzia do obsługi deskryptorów plików
   6. Narzędzia do obsługi nazw ścieżek
   7. Zarządzanie procesami
   8. Moduł os.path
  20. Moduł dopasowywania wzorców re
   1. Funkcje modułu
   2. Obiekty wyrażeń regularnych
   3. Obiekty dopasowania
   4. Składnia wzorców
  21. Moduły utrwalania obiektów
   1. Moduły dbm i shelve
    1. Otwieranie plików
    2. Operacje na plikach
   2. Moduł pickle
    1. Interfejsy utrwalania
    2. Interfejsy odtwarzania
    3. Uwagi na temat sposobu użycia modułu pickle
  22. Moduł GUI tkinter i narzędzia
   1. Przykład użycia modułu tkinter
   2. Podstawowe widgety modułu tkinter
   3. Wywołania okien dialogowych
    1. Moduł tkinter.messagebox (tkMessageBox w Pythonie 2.X)
    2. Moduł tkinter.simpledialog (tkSimpleDialog w Pythonie 2.X)
    3. Moduł tkinter.colorchooser (tkColorChooser w Pythonie 2.X)
    4. Moduł tkinter.filedialog (tkFileDialog w Pythonie 2.X)
   4. Dodatkowe klasy i narzędzia modułu tkinter
   5. Porównanie biblioteki Tcl/Tk z modułem tkinter Pythona
  23. Moduły i narzędzia do obsługi internetu
  24. Inne standardowe moduły biblioteczne
   1. Moduł math
   2. Moduł time
   3. Moduł timeit
   4. Moduł datetime
   5. Moduł random
   6. Moduł json
   7. Moduł subprocess
   8. Moduł enum
   9. Moduł struct
   10. Moduły obsługi wątków
  25. API baz danych Python SQL
   1. Przykład użycia interfejsu API
   2. Interfejs modułu
   3. Obiekty połączeń
   4. Obiekty kursora
   5. Obiekty typów i konstruktory
  26. Idiomy Pythona i dodatkowe wskazówki
   1. Wskazówki dotyczące rdzenia języka
   2. Wskazówki dotyczące środowiska
   3. Wskazówki dotyczące użytkowania
   4. Różne wskazówki
 3. Indeks
 4. Copyright