Rails. Leksykon kieszonkowy

Book description

W tej niezwyk?ej ksiš?ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogš pojawi? si? w trakcie kodowania nowej aplikacji. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? Rails, testowa? n...

Table of contents

 1. Rails. Leksykon kieszonkowy
 2. 1. Rails: Leksykon kieszonkowy
  1. Przedmowa
  2. Konwencje wykorzystywane w książce
  3. Wykorzystywanie fragmentów kodu
  4. Podziękowania
  5. Informacje o książce
  6. Początki
  7. RubyGems
   1. Instalowanie Rails za pomocą RubyGems
    1. Wykorzystywanie Instant Rails w systemie Windows
   2. Zależności gemów
  8. Polecenia oraz konfiguracja Rails
   1. Użycie oraz opcje
    1. Użycie
    2. Opcje
   2. Struktura plików Rails
   3. Konfiguracja Rails
   4. Skrypty
    1. script/about
    2. script/console
     1. Użycie
     2. Opcje
    3. script/destroy
     1. Użycie
     2. Przykład
    4. script/generate
     1. controller
      1. Użycie
      2. Przykład
     2. integration_test
      1. Użycie
      2. Przykład
     3. mailer
      1. Użycie
      2. Przykład
     4. migration
      1. Użycie
      2. Przykład
     5. model
      1. Użycie
      2. Przykład
     6. observer
      1. Użycie
      2. Przykład
     7. plugin
      1. Użycie
      2. Przykład
     8. resource
      1. Użycie
      2. Przykład
     9. scaffold
      1. Użycie
      2. Przykład
     10. session_migration
      1. Użycie
      2. Przykład
    5. script/performance
     1. benchmarker
      1. Użycie
      2. Przykład
     2. profiler
      1. Użycie
      2. Przykład
     3. request
      1. Użycie
      2. Opcje
      3. Przykład
    6. script/plugin
     1. Użycie
    7. Polecenia
    8. script/process
     1. inspector
      1. Użycie
      2. Opcje
      3. Przykład
     2. reaper
      1. Użycie
      2. Opcje
      3. Przykład
     3. spawner
      1. Użycie
      2. Opcje
      3. Przykład
    9. script/runner
     1. Użycie
     2. Opcje
     3. Przykład
    10. script/server
     1. Użycie
     2. Opcje
  9. Środowiska
   1. Konfiguracja środowiska
    1. Opcje ogólne
    2. Opcje ActiveRecord
    3. Opcje ActionView
    4. Opcje ActionMailer
   2. Własne środowiska Rails
  10. Rake
   1. Użycie i opcje
    1. Użycie
    2. Opcje
   2. Budowanie własnych zadań Rake
  11. Testowanie Rails
   1. Asercje
    1. Asercje DOM
    2. Asercje modeli
    3. Asercje odpowiedzi
    4. Asercje routingu
    5. Asercje selektorów
     1. Zawężanie
     2. Wykorzystywanie bloków
    6. Asercje znaczników
   2. Testy funkcjonalne
    1. Testy funkcjonalne oparte na kontrolerach
    2. Testy funkcjonalne oparte na widokach
   3. Fikstury
    1. YAML
    2. Wartości rozdzielone przecinkami
    3. ERb w YAML oraz CSV
   4. Atrapy
   5. Testy jednostkowe dla modeli
  12. Konsola Rails
   1. Sztuczki związane z konsolą
    1. Dostęp do ostatniej zwracanej wartości za pomocą _
    2. Uruchomienie konsoli w trybie sandbox
    3. Zwracanie obiektów do YAML za pomocą polecenia y
    4. Formatowanie za pomocą metod pomocniczych z użyciem helper
    5. Dostęp do kontrolerów za pomocą obiektu app
  13. ActiveRecord oraz modele
   1. Migracje
    1. Odwzorowywanie typów kolumn
    2. Opcje kolumn
    3. Uruchomienie migracji
   2. Powiązania
    1. Jeden do jednego
    2. Jeden do wielu
    3. Wiele do wielu
    4. Powiązania polimorficzne
   3. Walidacje
   4. Nazwany zakres
    1. Przekazywanie argumentów
    2. Rozszerzenia nazwanego zakresu
    3. Zakresy anonimowe
   5. CRUD: Create, Read, Update, Delete
    1. Create
    2. Read
    3. Update
    4. Delete
    5. Warunki
    6. Brudne obiekty
    7. Uaktualnienie częściowe
   6. Konfiguracje bazy danych
    1. MySQL
    2. PostgreSQL
    3. Oracle
    4. Microsoft SQL Server
   7. Korzystanie z kilku konfiguracji bazy danych
  14. Action Controller
   1. Żądania
   2. Parametry
   3. Sesje
   4. Odpowiedzi
   5. Renderowanie
   6. Przekierowania
   7. Wywoływanie większej liczby przekierowań czy renderowania
  15. Widoki
   1. Wykorzystywanie zmiennych z ERb
   2. Układy dokumentu i szablony
    1. respond_to
    2. Wykorzystywanie własnych formatów w połączeniu z respond_to
    3. Szablony Builder
    4. JavaScriptGenerator
    5. Wykorzystywanie szablonów podrzędnych
    6. Szablony częściowe
    7. Wygenerowanie zbioru szablonów częściowych
    8. Generowanie współdzielonych szablonów częściowych
    9. Generowanie szablonów częściowych z układami dokumentów
   3. Pamięć podręczna
    1. Umieszczanie stron w pamięci podręcznej
    2. Umieszczanie akcji w pamięci podręcznej
    3. Umieszczanie fragmentów w pamięci podręcznej
    4. Czyszczenie pamięci podręcznej
  16. Rails i Ajax
   1. JavaScriptHelper
   2. PrototypeHelper
   3. ScriptaculousHelper
   4. Przykład z życia — lista zadań do zrobienia
  17. Routing
   1. Podstawowe informacje o module Routing
    1. Priorytet tras
    2. Domyślne trasy i parametry
    3. Nazwane trasy
    4. Przyjazne adresy URL
    5. Wyrażenia regularne i parametry
    6. Dopasowywanie tras
    7. Warunki tras
    8. Przeładowywanie tras
  18. REST
   1. Zasoby zgodne z architekturą REST
   2. Przykładowa aplikacja zgodna z architekturą REST
  19. ActionMailer
   1. Wysyłanie wiadomości e-mail
   2. Wiadomości w formacie HTML oraz wieloczęściowym
   3. Załączniki
  20. Usługi sieciowe
   1. Co można zrobić z usługami sieciowymi w Rails?
   2. Wykorzystywanie REST
   3. Wykorzystywanie XML-RPC
   4. Wykorzystywanie SOAP
  21. Logowanie
   1. Filtrowanie wrażliwych parametrów
   2. Tworzenie dodatkowych programów logujących
   3. Logowanie w konsoli
  22. ActiveResource
  23. Dodatki
  24. Capistrano
  25. TextMate
  26. Metody pomocnicze
   1. ActiveRecordHelper
    1. error_message_on
     1. Przykład
    2. error_messages_for
     1. Przykłady
    3. form
     1. Przykład
    4. input
     1. Przykład
   2. AssetTagHelper
    1. image_path
    2. Przykłady
    3. image_tag
     1. Opcje
     2. Przykłady
    4. javascript_include_tag
     1. Przykłady
    5. stylesheet_link_tag
     1. Przykłady
   3. CacheHelper
    1. cache
     1. Przykłady
   4. DateHelper
    1. datetime_select
     1. Przykłady
    2. distance_of_time_in_words
     1. Przykłady
    3. select_date
     1. Przykłady
    4. select_datetime
     1. Przykłady
    5. select_day
     1. Przykłady
    6. select_hour
     1. Przykłady
    7. select_minute
     1. Przykłady
    8. select_month
     1. Przykłady
    9. select_second
     1. Przykłady
    10. select_year
     1. Przykłady
    11. time_select
     1. Przykłady
   5. FormHelper
    1. check_box
     1. Przykłady
    2. fields_for
     1. Przykłady
    3. file_field
     1. Przykłady
    4. form_for
     1. Przykłady
    5. hidden_field
     1. Przykład
    6. label
     1. Przykłady
    7. password_field
     1. Przykłady
    8. radio_button
     1. Przykłady
    9. text_area
     1. Przykłady
    10. text_field
     1. Przykłady
   6. FormOptionsHelper
    1. collection_select
     1. Przykłady
    2. country_options_for_select
    3. country_select
    4. option_groups_from_collection_for_select
     1. Parametry
     2. Przykłady
    5. options_for_select
     1. Przykłady
    6. options_from_collection_for_select
     1. Przykład
    7. select
     1. Przykłady
   7. NumberHelper
    1. number_to_currency
     1. Opcje
     2. Przykłady
    2. number_to_human_size
     1. Przykłady
    3. number_to_percentage
     1. Opcje
     2. Przykłady
    4. number_to_phone
     1. Opcje
     2. Przykłady
    5. number_with_delimiter
     1. Opcje
     2. Przykłady
    6. number_with_precision
     1. Przykłady
 3. Indeks
 4. Copyright

Product information

 • Title: Rails. Leksykon kieszonkowy
 • Author(s): Eric Berry
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324621316