O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Organizacja kodu za pomocą modułów

Większość projektów Rails rozpoczyna swój żywot od niewielu klas i niewielu tabel. Gdy rozpoczynamy nowy projekt, nie sposób przewidzieć, do jakiego stopnia rozwinie się on za (powiedzmy) trzy lata, bo przewidywanie potrzeb biznesowych nawet na krótką metę jest ryzykowną sztuką...

Gdy trzy lata temu rozpoczynaliśmy pewien projekt, jego niewielki stopień komplikacji nie przemawiał za pilną potrzebą zastosowania jakiejś strategii organizacyjnej. Najnowsza wersja Rails nosiła wówczas numer 0.13, a sam problem organizowania kodu nie był powszechnym tematem na funkcjonujących forach poświęconych Rails. Nowicjusze na gruncie Rails najczęściej dopiero rozpoczynali swą przygodę z samym językiem Ruby — tak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required