O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Projektowanie z REST

6.0. Wprowadzenie

Udostępnił Ryan Daigle

Na krótko przed pierwszą konferencją Rails David Heinemeier rozpoczął pracę nad całkowicie nowym podejściem do projektowania i tworzenia aplikacji Rails. Główny wątek jego wystąpienia na tej konferencji nosił tytuł „Zasoby w Rails”. Jego prezentacja stanowiła wprowadzenie do idei tworzenia zorientowanego na zasobach oraz była omówieniem architektury programowej zwanej REST (ang. Representational State Transfer).

Architektura REST była wcześniej przedstawiona przez Roya Fieldinga w jego pracy doktorskiej (http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm). Umożliwia budowanie bogato wyposażonych i rozszerzalnych usług oraz aplikacji WWW w oparciu o niewielki zestaw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required