O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Bezpieczeństwo aplikacji

11.0. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jest do pewnego stopnia ważne w każdym rodzaju oprogramowania, ale w aplikacjach sieciowych ma szczególne znaczenie ze względu na publiczny charakter internetu. W wielu sytuacjach nasza aplikacja jest dostępna dla wszystkich, a przez to narażona na ataki zarówno ze strony ludzi, jak i potencjalnie niebezpiecznych skryptów. Z reguły ataki te nie są osobiste, istnieje wiele skryptów, które automatycznie przeszukują sieć i tropią znane luki bezpieczeństwa, a przecież czasami nasza aplikacja może przechowywać cenne informacje, takie jak numery kart kredytowych lub inne dane dotyczące użytkowników.

Najlepszym podejściem jest poważne potraktowanie tego problemu przy tworzeniu zabezpieczeń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required