Kolofon

Oprawa graficzna naszych książek jest wypadkową komentarzy czytelników, naszych własnych eksperymentów oraz uwag ze strony dystrybutorów. Wyróżniające się okładki stanowią dopełnienie naszego wyjątkowego podejścia do zagadnień technicznych, dzięki któremu w pozornie nudne tematy potrafimy tchnąć nieco życia.

Zwierzę na okładce to likaon (Lycaon pictus). Likaony występują tylko na afrykańskich równinach i obszarach półpustynnych. Masa ciała zarówno samców, jak i samic może wynosić do 20 – 27 kilogramów, a długość do 70 – 110 centymetrów. W przeciwieństwie do innych zwierząt z gatunku psowatych, likaony mają tylko cztery palce. Mimo że każdy osobnik ma inne ubarwienie sierści, wszystkie mają białą górną część głowy i białą końcówkę ogona. ...

Get Rails. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.