O'Reilly logo

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. ActiveSupport oraz RailTies

[Programy] muszą być pisane tak, aby były czytelne przez ludzi i tylko czasami wykonywane przez maszyny.

H. Abelson oraz G. Sussmann Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press 1985.

Kontynuujemy nasz przegląd od szczegółu do ogółu, przedstawiając elementy tworzące podstawy Rails. ActiveSupport jest biblioteką zapewniającą ogólne funkcje wielokrotnego użytku, które nie są specyficzne dla żadnej z części Rails. Z wielu z tych metod możemy skorzystać przy pisaniu kodu aplikacji. RailTies jest drugą częścią, zawierającą części łączące ze sobą elementy Rails w sposób specyficzny dla niego. Choć zwykle nie używamy funkcji RailTies w swoim kodzie, ich przeanalizowanie jest ważne i pouczające.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required