Raspberry Pi. Receptury

Book description

Otwórz tę książkę i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie możliwości Raspberry Pi. Stąd dowiesz się wszystkiego o budowie i możliwościach tego urządzenia. Po lekturze kolejnych rozdziałów podłączysz Pi do sieci -- zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz złącza GPIO. Ponadto poznasz podstawy języka Python i zobaczysz, jak zastosować go w Pi. Po lekturze tej książki będziesz umiał samodzielnie sterować sprzętem elektronicznym i silnikami oraz zbierać dane z czujników różnego typu. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego posiadacza tej niezwykłej platformy!

Table of contents

 1. Raspberry Pi Receptury
 2. Wstęp
  1. Konwencje typograficzne przyjęte w tej książce
  2. Korzystanie z przykładowych kodów
  3. Podziękowania
 3. 1. Podłączanie i konfiguracja
  1. 1.0. Wprowadzenie
  2. 1.1. Wybór modelu Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 1.2. Zamknięcie Raspberry Pi w obudowie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 1.3. Wybór zasilacza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 1.4. Wybór dystrybucji systemu operacyjnego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 1.5. NOOBS — zapis na kartę SD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 1.6. Ręczny zapis karty SD (komputery Macintosh)
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 1.7. Ręczny zapis karty SD (system Windows)
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 1.8. Ręczny zapis karty SD (Linux)
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 1.9. Podłączanie urządzeń zewnętrznych do Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 1.10. Podłączanie monitora wyposażonego w interfejs DVI lub VGA
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 1.11. Korzystanie z telewizora lub monitora podłączonego za pośrednictwem złącza composite video
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 1.12. Korzystanie z całej pojemności karty SD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 1.13. Zmiana rozmiaru obrazu wyświetlanego na monitorze
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 1.14. Maksymalizacja wydajności
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 1.15. Zmiana hasła
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  17. 1.16. Uruchamianie Raspberry Pi bezpośrednio w trybie graficznego interfejsu użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  18. 1.17. Wyłączanie Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  19. 1.18. Instalacja modułu kamery
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 4. 2. Praca w sieci
  1. 2.0. Wprowadzenie
  2. 2.1. Łączenie z siecią przewodową
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 2.2. Ustalanie własnego adresu IP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 2.3. Łączenie z siecią przewodową
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 2.4. Zmiana nazwy, pod którą Raspberry Pi jest widoczne w sieci
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 2.5. Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 2.6. Korzystanie z kabla konsolowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 2.7. Zdalne sterowanie Raspberry Pi za pomocą protokołu SSH
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 2.8. Sterowanie Raspberry Pi za pomocą VNC
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 2.9. Udostępnianie plików w sieci komputerów Macintosh
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 2.10. Udostępnianie ekranu Raspberry Pi na komputerze Macintosh
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 2.11. Używanie Raspberry Pi jako magazynu NAS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 2.12. Drukowanie sieciowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 5. 3. System operacyjny
  1. 3.0. Wprowadzenie
  2. 3.1. Przenoszenie plików w interfejsie graficznym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 3.2. Uruchamianie sesji Terminala
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 3.3. Przeglądanie plików i folderów za pomocą Terminala
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 3.4. Kopiowanie plików i folderów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 3.5. Zmiana nazwy pliku lub folderu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 3.6. Edycja pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 3.7. Oglądanie zawartości pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 3.8. Tworzenie plików bez użycia edytora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 3.9. Tworzenie katalogów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 3.10. Kasowanie plików i katalogów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 3.11. Wykonywanie zadań z uprawnieniami administratora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 3.12. Co oznaczają atrybuty plików?
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 3.13. Modyfikacja atrybutów plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 3.14. Zmiana właściciela pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 3.15. Wykonywanie zrzutów ekranu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  17. 3.16. Instalacja oprogramowania za pomocą polecenia apt-get
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  18. 3.17. Usuwanie zainstalowanego oprogramowania za pomocą polecenia apt-get
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  19. 3.18. Pobieranie plików za pomocą wiersza poleceń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  20. 3.19. Pobieranie kodu źródłowego za pomocą polecenia git
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  21. 3.20. Automatyczne uruchamianie programu lub skryptu podczas startu Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  22. 3.21. Automatyczne uruchamianie programu lub skryptu w regularnych odstępach czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  23. 3.22. Wyszukiwanie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  24. 3.23. Korzystanie z historii wiersza poleceń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  25. 3.24. Monitorowanie aktywności procesora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  26. 3.25. Obsługa archiwów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  27. 3.26. Wyświetlanie listy podłączonych urządzeń USB
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  28. 3.27. Zapisywanie w pliku komunikatów wyświetlanych w wierszu poleceń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  29. 3.28. Obsługa archiwów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  30. 3.29. Korzystanie z potoków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  31. 3.30. Ukrywanie danych wyjściowych wyświetlanych w oknie Terminala
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  32. 3.31. Uruchamianie programów w tle
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  33. 3.32. Tworzenie aliasów poleceń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  34. 3.33. Ustawianie daty i godziny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  35. 3.34. Ustalanie ilości wolnego miejsca na karcie pamięci
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 6. 4. Oprogramowanie
  1. 4.0. Wprowadzenie
  2. 4.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 4.2. Instalowanie oprogramowania biurowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 4.3. Instalowanie innych przeglądarek internetowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 4.4. Korzystanie z Pi Store
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 4.5. Uruchamianie serwera kamery internetowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 4.6. Uruchamianie emulatora klasycznej konsoli do gier
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 4.7. Uruchamianie gry Minecraft
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 4.8. Uruchamianie gry Open Arena
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 4.9. Raspberry Pi jako nadajnik radiowy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 4.10. Uruchamianie edytora grafiki GIMP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 4.11. Radio internetowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 7. 5. Podstawy Pythona
  1. 5.0. Wprowadzenie
  2. 5.1. Wybór pomiędzy Pythonem 2 a 3
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 5.2. Pisanie aplikacji Pythona za pomocą IDLE
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 5.3. Korzystanie z konsoli Pythona
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 5.4. Uruchamianie programów napisanych w Pythonie za pomocą Terminala
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 5.5. Zmienne
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 5.6. Wyświetlanie danych generowanych przez program
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 5.7. Wczytywanie danych wprowadzonych przez użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 5.8. Działania arytmetyczne
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 5.9. Tworzenie łańcuchów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 5.10. Scalanie (łączenie) łańcuchów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 5.11. Konwersja liczb na łańcuchy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 5.12. Konwersja łańcuchów na liczby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 5.13. Ustalanie długości łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 5.14. Ustalanie pozycji łańcucha w łańcuchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 5.15. Wydobywanie fragmentu łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  17. 5.16. Zastępowanie fragmentu łańcucha innym łańcuchem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  18. 5.17. Zamiana znaków łańcucha na wielkie lub małe litery
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  19. 5.18. Uruchamianie poleceń po spełnieniu określonych warunków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  20. 5.19. Porównywanie wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  21. 5.20. Operatory logiczne
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  22. 5.21. Powtarzanie instrukcji określoną liczbę razy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  23. 5.22. Powtarzanie instrukcji do momentu, w którym zostanie spełniony określony warunek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  24. 5.23. Przerywanie działania pętli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  25. 5.24. Definiowanie funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 8. 6. Python — listy i słowniki
  1. 6.0. Wprowadzenie
  2. 6.1. Tworzenie list
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 6.2. Uzyskiwanie dostępu do elementu znajdującego się na liście
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 6.3. Ustalanie długości listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 6.4. Dodawanie elementów do listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 6.5. Usuwanie elementów z listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 6.6. Tworzenie listy w wyniku przetwarzania łańcucha
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 6.7. Iteracja listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 6.8. Numerowanie elementów listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 6.9. Sortowanie listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 6.10. Wycinanie fragmentu listy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 6.11. Przetwarzanie elementów listy przez funkcję
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 6.12. Tworzenie słownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 6.13. Uzyskiwanie dostępu do elementów znajdujących się w słowniku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 6.14. Usuwanie elementów ze słownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 6.15. Iteracja słownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 9. 7. Python — zaawansowane funkcje
  1. 7.0. Wprowadzenie
  2. 7.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 7.2. Formatowanie dat
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 7.3. Zwracanie więcej niż jednej wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 7.4. Definiowanie klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 7.5. Definiowanie metody
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 7.6. Dziedziczenie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 7.7. Zapis danych w pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 7.8. Odczytywanie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 7.9. Serializacja
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 7.10. Obsługa wyjątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 7.11. Stosowanie modułów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 7.12. Liczby losowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 7.13. Wysyłanie żądań do sieci Web
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 7.14. Argumenty Pythona w wierszu poleceń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 7.15. Wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną z poziomu aplikacji Pythona
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  17. 7.16. Prosty serwer sieci Web napisany w Pythonie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 10. 8. Podstawowe zagadnienia dotyczące złącza GPIO
  1. 8.0. Wprowadzenie
  2. 8.1. Styki złącza GPIO
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 8.2. Bezpieczne korzystanie ze złącza GPIO
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 8.3. Instalacja biblioteki RPi.GPIO
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 8.4. Konfiguracja magistrali I2C
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 8.5. Korzystanie z narzędzi I2C
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 8.6. Przygotowanie do pracy interfejsu SPI
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 8.7. Zwalnianie portu szeregowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 8.8. Instalowanie biblioteki PySerial pozwalającej na korzystanie z portu szeregowego przez aplikacje Pythona
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 8.9. Testowanie portu szeregowego za pomocą aplikacji Minicom
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 8.10. Łączenie Raspberry Pi z płytką prototypową za pomocą przewodów połączeniowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 8.11. Łączenie modułu Pi Cobbler z płytką prototypową
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 8.12. Zmniejszanie napięcia sygnałów z 5 do 3,3 V za pomocą dwóch rezystorów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 8.13. Korzystanie z modułu przetwornika obniżającego napięcie sygnałów z 5 do 3,3 V
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 8.14. Zasilanie Raspberry Pi za pomocą baterii
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 8.15. Zasilanie Raspberry Pi za pomocą akumulatora litowo-polimerowego (LiPo)
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  17. 8.16. Rozpoczynanie pracy z płytką PiFace
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  18. 8.17. Rozpoczynanie pracy z płytką Gertboard
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  19. 8.18. Rozpoczynanie pracy z płytką RaspiRobot
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  20. 8.19. Używanie płytki prototypowej Humble Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  21. 8.20. Używanie płytki prototypowej Pi Plate
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  22. 8.21. Podłączanie płytki drukowanej z zaciskami sprężynowymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 11. 9. Sterowanie sprzętem elektronicznym
  1. 9.0. Wprowadzenie
  2. 9.1. Podłączanie diody LED
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 9.2. Regulacja jasności diody LED
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 9.3. Generowanie brzęczącego dźwięku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 9.4. Sterowanie pracą urządzenia o dużej mocy zasilanego prądem stałym za pośrednictwem tranzystora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 9.5. Włączanie urządzeń o dużej mocy za pomocą przekaźnika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 9.6. Sterowanie urządzeniami zasilanymi prądem przemiennym o wysokim napięciu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 9.7. Tworzenie graficznego interfejsu pozwalającego na włączanie i wyłączanie elektroniki podłączonej do Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 9.8. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika pozwalającego na sterowanie mocą diod i silników za pomocą modulacji czasu trwania impulsu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 9.9. Zmiana koloru diody RGB LED
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 9.10. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 9.11. Stosowanie analogowego woltomierza w charakterze wyświetlacza wskazówkowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 9.12. Tworzenie programów korzystających z przerwań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 9.13. Sterowanie złączem GPIO za pomocą sieci Web
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 12. 10. Silniki
  1. 10.0. Wprowadzenie
  2. 10.1. Sterowanie pracą serwomotoru
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 10.2. Sterowanie pracą wielu serwomotorów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 10.3. Sterowanie prędkością obrotową silnika zasilanego prądem stałym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 10.4. Zmienianie kierunku obrotów silnika zasilanego prądem stałym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
    1. Opcja 1. Układ L293D i płytka prototypowa
    2. Opcja 2. Gotowy moduł sterownika silnika
    3. Oprogramowanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 10.5. Używanie unipolarnych silników krokowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 10.6. Korzystanie z bipolarnych silników krokowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 10.7. Sterowanie pracą bipolarnego silnika krokowego za pośrednictwem płytki RaspiRobot
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 10.8. Budowa prostego jeżdżącego robota
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 13. 11. Cyfrowe wejścia
  1. 11.0. Wprowadzenie
  2. 11.1. Podłączanie przełącznika chwilowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 11.2. Korzystanie z przełącznika chwilowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 11.3. Korzystanie z dwupozycyjnego przełącznika dwustabilnego lub suwakowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 11.4. Korzystanie z przełącznika trójpozycyjnego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 11.5. Redukcja stuków powstających podczas wciskania przycisku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 11.6. Korzystanie z zewnętrznego rezystora podciągającego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 11.7. Korzystanie z (kwadratowego) kodera obrotowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 11.8. Korzystanie z bloku klawiszy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 11.9. Wykrywanie ruchu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 11.10. Raspberry Pi i moduł GPS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 11.11. Wprowadzanie danych z klawiatury
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 11.12. Przechwytywanie ruchów myszy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 11.13. Korzystanie z modułu zegara czasu rzeczywistego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 14. 12. Czujniki
  1. 12.0. Wprowadzenie
  2. 12.1. Korzystanie z czujników rezystancyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 12.2. Pomiar jasności światła
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 12.3. Wykrywanie metanu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 12.4. Pomiar napięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 12.5. Stosowanie dzielnika napięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 12.6. Podłączanie rezystancyjnego czujnika do przetwornika analogowo-cyfrowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 12.7. Pomiar temperatury za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 12.8. Pomiar przyspieszenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 12.9. Pomiar temperatury za pomocą cyfrowego czujnika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 12.10. Pomiar odległości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 12.11. Wyświetlanie mierzonych wielkości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 12.12. Zapisywanie danych do dziennika utworzonego w pamięci USB
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 15. 13. Wyświetlacze
  1. 13.0. Wprowadzenie
  2. 13.1. Korzystanie z czterocyfrowego wyświetlacza LED
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 13.2. Wyświetlanie komunikatów za pomocą wyposażonego w interfejs I2C wyświetlacza składającego się z matrycy diod LED
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 13.3. Korzystanie z płytki Pi-Lite
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 13.4. Wyświetlanie komunikatów na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 16. 14. Raspberry Pi i Arduino
  1. 14.0. Wprowadzenie
  2. 14.1. Programowanie Arduino za pośrednictwem Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  3. 14.2. Komunikacja z Arduino za pośrednictwem monitora portu szeregowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 14.3. Sterowanie Arduino za pomocą biblioteki PyFirmata zainstalowanej na Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 14.4. Sterowanie pracą cyfrowych wyjść Arduino za pomocą Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 14.5. Sterowanie Arduino za pomocą biblioteki PyFirmata za pośrednictwem portu szeregowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  7. 14.6. Odczytywanie danych z cyfrowych wejść Arduino za pomocą biblioteki PyFirmata
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  8. 14.7. Odczytywanie danych z analogowych wejść Arduino za pomocą biblioteki PyFirmata
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  9. 14.8. Obsługa wyjść analogowych (PWM) za pomocą biblioteki PyFirmata
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  10. 14.9. Sterowanie pracą serwomotoru za pomocą biblioteki PyFirmata
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  11. 14.10. Komunikacja pomiędzy Raspberry Pi a Arduino za pośrednictwem interfejsu szeregowego bez użycia biblioteki PyFirmata
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  12. 14.11. Tworzenie programu komunikującego się z Arduino za pośrednictwem magistrali I2C
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  13. 14.12. Podłączanie do Raspberry Pi mniejszych płytek Arduino
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  14. 14.13. Podłączanie płytki aLaMode do Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  15. 14.14. Korzystanie z shieldów Arduino i płytki aLaMode podłączonej do Raspberry Pi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  16. 14.15. Stosowanie płytki Gertboard w roli interfejsu Arduino
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
 17. A. Komponenty i dystrybutorzy
  1. Komponenty
  2. Sprzęt przydatny podczas wykonywania prototypów
  3. Rezystory i kondensatory
  4. Tranzystory i diody
  5. Układy scalone
  6. Optoelektronika
  7. Moduły
  8. Pozostałe
 18. B. autorze
 19. C. Kolofon
 20. Indeks
 21. Copyright

Product information

 • Title: Raspberry Pi. Receptury
 • Author(s): Simon Monk
 • Release date: November 2014
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324696253