O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Oprogramowanie

4.0. Wprowadzenie

Receptury przedstawione w tym rozdziale wiążą się z używaniem gotowego oprogramowania dostępnego na platformę Raspberry Pi.

Niektóre sekcje dotyczą zamiany Raspberry Pi w wyspecjalizowane urządzenie służące jednemu, konkretnemu celowi, a niektóre są związane z aplikacjami użytkowymi przeznaczonymi dla Raspberry Pi.

4.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki

Problem

Chcesz zamienić swoje Raspberry Pi w wypasione centrum rozrywki.

Rozwiązanie

Raspberry Pi całkiem dobrze sprawdza się w roli multimedialnego centrum rozrywki. Na Rysunek 4-1 pokazano uruchomiony program XBMC (Xbox Media Center).

Raspberry Pi potrafi odtwarzać filmy w rozdzielczości full HD, strumieniować muzykę zapisaną w formacie MP3, a także ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required