Rozdział 8. Podstawowe zagadnienia dotyczące złącza GPIO

8.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale omówiono podstawowe informacje dotyczące konfiguracji i zastosowania złącza GPIO. Jest to interfejs wejścia i wyjścia znajdujący się na płytce Raspberry Pi.

8.1. Styki złącza GPIO

Problem

Chcesz podłączać urządzenia elektroniczne do złącza GPIO, ale nie wiesz, do czego służą styki tego złącza.

Rozwiązanie

Na Rysunek 8-1 przedstawiono schemat styków złączy GPIO różnych modeli i wersji Raspberry Pi. Wersje modelu B najprościej odróżnić od siebie, patrząc na gniazdo audio. Starsza płytka — rev 1 — ma gniazdo koloru czarnego, a nowsza — rev 2 — ma niebieskie.

Różnice pomiędzy złączami na poszczególnych płytkach zaznaczono pogrubioną czcionką (zobacz Rysunek 8-1). Zamieniony ...

Get Raspberry Pi. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.