O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Podstawowe zagadnienia dotyczące złącza GPIO

8.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale omówiono podstawowe informacje dotyczące konfiguracji i zastosowania złącza GPIO. Jest to interfejs wejścia i wyjścia znajdujący się na płytce Raspberry Pi.

8.1. Styki złącza GPIO

Problem

Chcesz podłączać urządzenia elektroniczne do złącza GPIO, ale nie wiesz, do czego służą styki tego złącza.

Rozwiązanie

Na Rysunek 8-1 przedstawiono schemat styków złączy GPIO różnych modeli i wersji Raspberry Pi. Wersje modelu B najprościej odróżnić od siebie, patrząc na gniazdo audio. Starsza płytka — rev 1 — ma gniazdo koloru czarnego, a nowsza — rev 2 — ma niebieskie.

Różnice pomiędzy złączami na poszczególnych płytkach zaznaczono pogrubioną czcionką (zobacz Rysunek 8-1). Zamieniony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required