O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Silniki

10.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale poruszono zagadnienia związane z podłączaniem różnych rodzajów silników do Raspberry Pi.

10.1. Sterowanie pracą serwomotoru

Problem

Chcesz sterować położeniem serwomotoru za pomocą Raspberry Pi.

Rozwiązanie

Kąt położenia serwomotoru możesz zmieniać za pomocą wbudowanego układu PWM. Co prawda można nim sterować pracą silnika, jednak praca tego układu nie jest w pełni stabilna, a więc ramię sterowanego silnika może drgać.

Serwomotor powinien być zasilany z zewnętrznego zasilacza dostarczającego prąd o napięciu 5 V. Wysokie prądy szczytowe pobierane przez silnik podłączony bezpośrednio do Raspberry Pi mogłyby spowodować jego niestabilną pracę, a nawet uszkodzenie.

Aby skorzystać z tej receptury, musisz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required