Rozdział 7. Usprawnianie komponentów za pomocą zaczepów

Generowanie treści to, można powiedzieć, sedno aplikacji Reacta. Gdy coś ulega zmianie (właściwości, informacje o stanie itd.), następuje ponowne wygenerowanie drzewa komponentu i odzwierciedlenie za pomocą interfejsu użytkownika najnowszych danych. Dotychczas używaliśmy userState jako podstawowego rozwiązania pozwalającego opisać sposób, w jaki powinny być wygenerowane komponenty. Jednak na tym nie koniec. Mamy jeszcze więcej zaczepów definiujących reguły dotyczącego tego, dlaczego i kiedy ma następować generowanie treści. Do dyspozycji programisty jest jeszcze więcej zaczepów usprawniających wydajność generowania komponentów. Zawsze będą istniały kolejne zaczepy pomocne w pracy.

W poprzednim ...

Get React od podstaw now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.