O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla każdego

Book Description

Sięgnij po nią i zapoznaj się z najnowszymi trendami w tworzeniu responsywnych i wydajnych stron WWW oraz aplikacji internetowych. W trakcie lektury zdobędziesz bezcenną wiedzę na temat mierzenia wydajności aplikacji oraz czynników, które mają na nią wpływ. Kolejne rozdziały dostarczą Ci wyczerpujących informacji dotyczących ciekawych rozwiązań problemu wydajności po stronie klienta oraz serwera, a ponadto zaprezentują techniki ciągłego testowania wydajności. Przekonaj się, jak istotne jest zapewnianie obrazów dopasowanych do urządzenia oraz stosowanie pamięci podręcznej. Poznaj dostępne responsywne szkielety oraz ich ocenę według osobistych kryteriów autora. Jest to doskonała lektura dla wszystkich osób podążających za trendami w tworzeniu stron WWW i aplikacji internetowych.

Table of Contents

 1. okładka
 2. tytuł strony
 3. Prawa autorskie strony
 4. Spis treści
 5. Przedmowa
  1. Dla kogo jest ta książka?
  2. Opis rozdziałów
  3. Uwagi
  4. Podziękowania
 6. O autorze
 7. Rozdział 1. Stan rynku projektowania responsywnego
  1. Problem projektowania responsywnego
   1. Wnioski z analizy porównawczej
    1. Antywzorce
     1. Ładowanie tych samych zasobów
     2. Ładowanie dodatkowych zasobów
     3. Ładowanie obrazów o dwukrotnie za dużym rozmiarze
    2. Wzorce
     1. Ładowanie zasobów dostosowanych do urządzenia
     2. Serwowanie dedykowanych stron z serwera
     3. Leniwe ładowanie dedykowanej zawartości po stronie klienta
   2. Jak mogliśmy tego nie zauważyć?
   3. Jak znaleźliśmy się w tym punkcie?
   4. Dlaczego nie skorzystać z mdot?
    1. Narzut zasobów
    2. Podzielony kod źródłowy
    3. Podzielony adres URL
    4. Bezcelowe przekierowania
   5. To ma znaczenie ze względu na skalę
  2. Podsumowanie
 8. Rozdział 2. Podstawy wydajności aplikacji internetowych
  1. Podstawy mierzenia wydajności
  2. Czym jest wydajność sieciowa?
   1. Liczba żądań HTTP
   2. Waga strony
   3. Czas ładowania strony
  3. Narzędzia pozwalające śledzić wydajność sieciową
  4. Wydajność wykonywania
   1. Klatki na sekundę
    1. Monitorowanie FPS za pomocą Google Chrome
     1. Tryb Frames
   2. Profilowanie pamięci
    1. Obiekt MemoryInfo
    2. Narzędzie Timeline
  5. Podsumowanie
 9. Rozdział 3. Zacznij od planowania
  1. Podróż po równi pochyłej
  2. Plany projektowe
   1. Podsumowanie całego zadania
    1. Wykorzystanie analizy porównawczej
    2. Ustalenie zobowiązania wydajności
   2. Określenie ogólnych kamieni milowych i terminów
   3. Wyszczególnienie zależności i ryzyka
    1. Przygotowanie planu prac
   4. KPI będące miarą sukcesu
   5. Zachowaj SLA
  3. Podsumowanie
 10. Rozdział 4. Po stronie serwera
  1. Stos internetowy
   1. Stos sieciowy
   2. Warstwa aplikacji
    1. Żądanie HTTP
    2. Odpowiedź HTTP
    3. Charles
  2. Stos aplikacji sieciowej
  3. Odpowiadanie po stronie serwera
   1. Informacja o kliencie
   2. Usługi wykrywania urządzenia
    1. WURFL
    2. Przykładowy kod
  4. Implikacje cache’owania
  5. Wtyczki brzegowe
  6. Podsumowanie
 11. Rozdział 5. Po stronie klienta
  1. Praca z obrazami
   1. Atrybut srcset
    1. Proporcje pikseli urządzenia
   2. Element picture
  2. Leniwe ładowanie
   1. Biblioteki wykrywania urządzeń
  3. Podsumowanie
 12. Rozdział 6. Ciągłe testowanie wydajności
  1. Trzymanie kursu
  2. Automatyzacja testów wydajności sieciowej
  3. Automatyczne testy z wykorzystaniem przeglądarki bez interfejsu
   1. Sprawdzanie ładowania zasobów eksperymentalnych
    1. Sprawdzanie wydajności sieciowej
  4. Ciągła integracja
   1. Przykładowy skrypt PhantomJS
   2. Jenkins
  5. Podsumowanie
 13. Rozdział 7. Frameworki
  1. Przegląd stanu frameworków responsywnych
  2. Bootstrap
   1. Ocena
  3. Foundation
   1. Ocena
  4. Skeleton
   1. Ocena
  5. Semantic UI
   1. Ocena
  6. Porównanie frameworków działających po stronie klienta
  7. Ripple
  8. Podsumowanie
 14. Skorowidz
 15. Przypisy
  1. Rozdział 1. Stan rynku projektowania responsywnego
  2. Rozdział 2. Podstawy wydajności aplikacji internetowych
  3. Rozdział 3. Zacznij od planowania
  4. Rozdział 6. Ciągłe testowanie wydajności