O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zapytania o media

Zapytania o media są tym, co sprawia, że strony WWW skalują się stosownie do urządzeń, na których są otwierane. Jak dotąd żadne deklaracje stylów CSS stosowane na stronie nie uwzględniały wielkości ekranu.

Zapytania o media umożliwiają stosowanie różnych deklaracji stylów w zależności od możliwości urządzenia, na którym otwierana jest strona, najczęściej od szerokości obszaru widoku. Zapytanie może np. brzmieć: zastosuj układ dwukolumnowy, ale jeżeli ekran ma szerokość większą niż 40 emów, zastosuj układ trójkolumnowy.

Zapytania to jedna z technik tworzenia responsywnych stron, dzięki której strona może mieć inny układ na ekranie telefonu komórkowego, inny na tablecie, a jeszcze inny na monitorze stacjonarnym. Zapytanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required