O'Reilly logo

Responsywne strony WWW dla każdego by Clarissa Peterson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Urządzenia przenośne i nie tylko

Są dwa zagadnienia, którym musisz poświęcić szczególną uwagę, tworząc responsywną stronę: użytkownicy i urządzenia. Oba omówimy w tym rozdziale bardzo dokładnie.

Najpierw wyjaśnimy, czym jest wrażenie użytkownika i dlaczego jest ono takie ważne. Następnie omówimy strategie projektowania, dzięki którym będziesz miał pewność, że strona będzie działała i wyglądała dobrze na niemal wszystkich urządzeniach.

W dalszej kolejności zapoznamy się z dostępnymi obecnie na rynku typami urządzeń i ich wybranymi cechami, które należy rozważyć podczas projektowania strony, na przykład interfejsem dotykowym i wielkością ekranu. Dowiesz się również, jak sprawić, aby strona była użyteczna dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required