O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zrozumieć zapytania medialne

Zapytania medialne są trzecim filarem metodologii RWD i stanowią rozszerzenie języka HTML5 pozwalające, by na dostarczanie arkuszy CSS do konkretnego urządzenia miały wpływ cechy jego ekranu, zgodnie z definicją zawartą w specyfikacji modułu CSS3[54]. Innymi słowy: istnieje możliwość wykrycia, że strona jest wyświetlana na urządzeniu przenośnym z ekranem o szerokości 320 pikseli i działającym w układzie poziomym, i dostarczenia do niej innego arkusza stylów niż do tej samej strony wyświetlanej na komputerze stacjonarnym z ekranem o obszarze prezentacyjnym o szerokości 1024 pikseli. Tradycyjnie różnice w stylach ograniczałyby się jedynie do innego układu, tła oraz obrazów, jednak w rzeczywistości istnieje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required