Ruby. Leksykon kieszonkowy

Book description

"Ruby. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie niezbędnych informacji o tym języku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o słowach kluczowych, operatorach, zmiennych i stałych.

Table of contents

 1. Ruby. Leksykon kieszonkowy
 2. 1. Ruby: Leksykon kieszonkowy
  1. Konwencje wykorzystywane w książce
  2. Podziękowania
  3. Uruchomienie Ruby
   1. Uruchomienie interpretera Ruby
   2. Wykorzystywanie #! w Uniksie oraz Linuksie
   3. Skojarzenie rozszerzenia pliku w systemie Windows
  4. Zarezerwowane słowa kluczowe
  5. Operatory
  6. Komentarze
  7. Liczby
  8. Zmienne
   1. Zmienne lokalne
   2. Zmienne instancji
   3. Zmienne klasy
   4. Zmienne globalne
   5. Stałe
   6. Równoległe przypisanie zmiennych
  9. Symbole
  10. Wbudowane zmienne
  11. Pseudozmienne
  12. Stałe globalne
  13. Przedziały
  14. Metody
   1. Nawiasy
   2. Zwracanie wartości
   3. Konwencje nazewnictwa metod
   4. Argumenty domyślne
   5. Zmienna liczba argumentów
   6. Aliasy metod
   7. Bloki
    1. Instrukcja yield
   8. Procedury
  15. Instrukcje warunkowe
   1. Instrukcja if
    1. Negacja
    2. Kilka testów
    3. if jako modyfikator instrukcji
    4. Instrukcja else
    5. Instrukcja elsif
   2. Instrukcja unless
    1. unless jako modyfikator instrukcji
   3. Instrukcja while
    1. while jako modyfikator instrukcji
   4. Instrukcja until
    1. until jako modyfikator instrukcji
   5. Instrukcja case
   6. Pętla for
   7. Operator trójargumentowy
   8. Wykonywanie kodu przed programem bądź po programie
  16. Klasy
   1. Zmienne instancji
   2. Akcesory
   3. Zmienne klasy
   4. Metody klasy
   5. Singletony
   6. Dziedziczenie
    1. Ścieżka ładowania
   7. Publiczna, prywatna czy chroniona
   8. Moduły oraz mixiny
  17. Pliki
   1. Tworzenie nowego pliku
   2. Otwieranie istniejącego pliku
   3. ARGV oraz ARGF
   4. Zmiana nazwy pliku oraz jego usunięcie
   5. Badanie plików
   6. Tryby oraz własność plików
  18. Klasa IO
  19. Obsługa wyjątków
   1. Klauzule rescue oraz ensure
   2. Metoda raise
   3. Metody catch oraz throw
  20. Klasa Object
   1. Metody instancji klasy Object
  21. Moduł Kernel
   1. Opcje oraz typy pól metody sprintf
  22. Klasa String
   1. Podstawianie wyrażeń
   2. Łańcuchy znaków z ogranicznikami
   3. Dokumenty miejscowe
   4. Znaki ucieczki
   5. Kodowanie znaków
   6. Wyrażenia regularne
   7. Metody klasy String
    1. Metody klasy String
    2. Metody instancji klasy String
    3. Dyrektywy metody String#unpack
  23. Klasa Array
   1. Tworzenie tablic
   2. Metody klasy Array
   3. Metody instancji klasy Array
    1. Dyrektywy metody Array#pack
  24. Klasa Hash
   1. Tworzenie tablic asocjacyjnych
   2. Metody klasy Hash
   3. Metody instancji Hash
  25. Dyrektywy służące do formatowania czasu
  26. Ruby interaktywny (irb)
  27. Debuger języka Ruby
  28. Dokumentacja Ruby
  29. Opcje RDoc
  30. RubyGems
  31. Rake
  32. Istniejące zasoby dla języka Ruby
  33. Słowniczek
 3. Indeks
 4. Copyright

Product information

 • Title: Ruby. Leksykon kieszonkowy
 • Author(s): Michael Fitzgerald
 • Release date: August 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324613847