O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

Book Description

Książka Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II zawiera szczegółowe porady i wskazówki dotyczące instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a także języka skryptowego Ruby. W podręczniku znajdziesz nie tylko wyjaśnienia odnośnie sposobu działania Rails, ale również opis kompletnej aplikacji.

Table of Contents

 1. Ruby on Rails: Wprowadzenie
 2. Przedmowa
  1. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  2. Konwencje stosowane w tej książce
  3. Korzystanie z przykładów kodu
  4. Platformy systemowe
  5. Podziękowania
 3. 1. Zaczynamy — wprowadzenie do Rails
  1. Uruchamianie Rails
  2. Organizacja Rails
  3. Serwer WWW
   1. Wybieranie serwera
    1. Apache
    2. nginx
    3. Mongrel
    4. WEBrick
    5. Inne serwery WWW
  4. Tworzenie kontrolera
   1. Odwzorowanie parametrów
  5. Budowanie widoku
  6. Wiązanie kontrolera z widokiem
   1. Wyrażenia i skryptlety
  7. Co się dzieje za kulisami
  8. Co dalej
 4. 2. Rusztowania, REST i ścieżki
  1. Wprowadzenie do Photo Share
   1. Definiowanie zasobów
  2. Przygotowanie projektu i bazy danych
  3. Generowanie rusztowania zasobów
   1. Lista zdjęć
  4. Ścieżki zgodne z REST
   1. Ścieżki nazwane
   2. REST
   3. Kod kontrolera
  5. Uzupełnianie rusztowania
  6. Co dalej?
 5. 3. Podstawy Active Record
  1. Podstawy mechanizmu Active Record
   1. Obudowywanie, nie mapowanie
   2. Prosty przykład
   3. Generowanie modeli
  2. Podstawowe klasy Active Record
   1. Obudowywanie tabeli
   2. Konsola Rails
  3. Atrybuty
   1. Kolumny
   2. Identyfikatory
  4. Klasy złożone
   1. Dziedziczenie
   2. Składanie
  5. Zachowania
   1. Metody wyszukujące
   2. Sprawdzanie danych
   3. Transakcje
   4. Konwersje
  6. W kolejnym rozdziale
 6. 4. Relacje w Active Record
  1. belongs_to
  2. has_many
  3. has_one
  4. has_and_belongs_to_many
   1. Modele złączeń
  5. acts_as_list
  6. Drzewa
  7. O czym nie powiedzieliśmy
  8. Wybiegając w przyszłość
 7. 5. Rozbudowywanie widoków
  1. Obraz całości
  2. Oglądanie rzeczywistych fotografii
  3. Szablony widoków
   1. Zarządzanie układem strony
  4. Określanie domyślnej strony głównej
  5. Arkusze stylów
  6. Hierarchiczne kategorie
   1. Przypisywanie fotografii odpowiedniej kategorii
  7. Określanie stylów dla pokazów slajdów
   1. Tworzenie własnych funkcji pomocniczych
   2. Tworzenia arkusza stylów
 8. 6. Ajax
  1. W jaki sposób Rails implementuje Ajax
  2. Odtwarzanie pokazów slajdów
  3. Zmienianie porządku slajdów metodą przeciągnij i upuść
  4. Przeciąganie i upuszczanie wszystkiego (lub prawie wszystkiego)
  5. Filtrowanie według kategorii
 9. 7. Testowanie
  1. Słowo wprowadzenia
  2. Mechanizm Test::Unit języka Ruby
  3. Testowanie w środowisku Rails
   1. Testy jednostkowe, testy funkcjonalne i testy integracyjne
    1. Środowiska
    2. Osprzęt
    3. Testy jednostkowe
    4. Testy funkcjonalne
   2. Pokrycie kodu testami
   3. Imitacje z użyciem Mocha
  4. Asercje i testy integracyjne
   1. Asercje w Rails
    1. Testy integracyjne
    2. Selenium
  5. Podsumowując
 10. A. Instalowanie Rails
  1. Instalacja w systemie Windows
   1. Ruby One-Click Installer
   2. Ruby on Rails
   3. Mongrel
   4. SQLite
   5. RadRails
  2. Instalacja w systemie OS X
   1. TextMate i RadRails
  3. Linux
 11. B. Krótki leksykon Rails
  1. Informacje ogólne
   1. Dokumentacja
   2. Obsługiwane serwery WWW
   3. Obsługiwane systemy baz danych
   4. Zintegrowane środowiska programowania (IDE)
    1. Dostępne na zasadzie otwartego kodu źródłowego (open source)
    2. Komercyjne
    3. Edytory
    4. Wykrywanie błędów (debugowanie)
   5. Tworzenie nowej aplikacji Rails
  2. Testowanie
   1. Testy jednostkowe
   2. Testy funkcjonalne
    1. Żądania
    2. Przekierowania
    3. Renderowanie (wyświetlanie) za pomocą szablonu
    4. Przypisywanie zmiennych
    5. Renderowanie określonych znaczników HTML
   3. Testy integracyjne
   4. Więcej na temat testowania
   5. rake
   6. Generatory
   7. Dodatki (plug-iny)
  3. RJS (Ruby JavaScript)
  4. Active Record
   1. Automatyczne mapowanie
   2. Powiązania
   3. Powiązania będące złączeniami (Rysunek B-3)
   4. Sprawdzanie poprawności danych
   5. Obliczenia
   6. Metody wyszukujące
    1. Dynamiczne metody wyszukujące według atrybutów
    2. Zakresy
    3. Zakresy nazwane
   7. Relacje Acts (Działa jak...)
   8. Funkcje wywołania zwrotnego
   9. Klasy Observer (Obserwatory)
   10. Migracje bazy danych
  5. Kontrolery
   1. REST
    1. Ścieżki nazwane
   2. Metody kontrolerów
   3. Renderowanie
   4. Akcje
   5. Widoki fragmentaryczne
   6. Szablony
   7. Renderowanie plików
   8. Renderowanie tekstu
   9. Wstawiany szablon
   10. RJS
   11. Zmienianie typu zawartości content_type
   12. Przekierowania
   13. Renderowanie niczego
   14. Zasady rozsyłania poszczególnych części adresów URL
   15. Filtry i filtrowanie
   16. Sesje i tablice asocjacyjne flash
    1. Zarządzanie sesjami
   17. Cookies (ciasteczka)
    1. Definiowanie
    2. Odczytywanie
    3. Usuwanie
  6. Widoki
   1. Szablony widoków
   2. HTML.ERB
   3. XML.ERB
   4. RJS
   5. Funkcje pomocnicze
   6. Łącza
   7. Formularze HTML
    1. Formularz
    2. Pola tekstowe
    3. Obszar tekstowy
    4. Przyciski opcji
    5. Pole wyboru
    6. Listy wyboru
   8. Data i godzina
    1. Znacznik końca formularza end_form
   9. Układy strony
   10. Widoki częściowe
  7. Ajax
   1. Łączenie ze zdalnymi akcjami
   2. Funkcje wywołania zwrotnego
   3. Formularze Ajax
   4. Autouzupełnianie tekstu w polu tekstowym
   5. Pole Observe (pole obserwujące)
   6. Formularz Observe (formularz obserwujący)
   7. periodically_call_remote
  8. Konfigurowanie naszej aplikacji
   1. Konfiguracja sesji
   2. Konfigurowanie pamięci podręcznej aplikacji
 12. Indeks
 13. Copyright