Przedmowa

Ruby on Rails wkroczył przebojem na rynek oprogramowania WWW, nie zważając na istniejące języki programowania, wypracowane konwencje, ani nie dbając o wsparcie ze strony komercyjnych firm. Można oczywiście dowiedzieć się wiele na jego temat z artykułów dostępnych w internecie, wspaniałych książek, a nawet ze specjalistycznych szkoleń, które już zaczęto organizować. Niemniej wiedza ta będzie w pewien sposób niepełna. W jaki sposób bowiem w miarę doświadczony programista, który ma tylko podstawową orientację w języku Ruby, może poszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się w sposób efektywny korzystać z rozszerzenia Rails?

Prezentując Czytelnikowi książkę Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II, nie zamierzamy przepisywać na nowo całej dokumentacji ...

Get Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.