13.4. Indeksowanie niestrukturalnego tekstu z wykorzystaniem biblioteki SimpleSearch

Problem

Chcemy poindeksować kilka fragmentów tekstu i przeprowadzić w nich operacje wyszukiwania słów kluczowych.

Rozwiązanie

Można skorzystać z biblioteki SimpleSearch dostępnej w postaci gemu SimpleSearch.

Oto w jaki sposób można utworzyć i zapisać indeks:

require 'rubygems' require 'search/simple' contents = Search::Simple::Contents.new contents << Search::Simple::Content. new('Na początku Bóg stworzył niebo...', 'Genesis.txt', Time.now) contents << Search::Simple::Content.new('Nazywaj mnie Ismael...', 'MobyDick.txt', Time.now) contents << Search::Simple::Content.new('Przede wszystkim, Marley była martwa...', 'AChristmasCarol.txt', Time.now) searcher ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.