15.17. Tworzenie formularzy Ajax

Problem

Chcemy stworzyć aplikację internetową, która działa szybko i jest łatwa w obsłudze. Nie chcemy, by użytkownicy spędzali mnóstwo czasu na czekaniu, aż odświeży się ekran w przeglądarce.

Rozwiązanie

Można użyć kodu JavaScript i wykorzystać obiekt XMLHTTPRequest przeglądarki do wysłania danych na serwer bez konieczności odświeżania stron — dobrze znanego, ale powolnego procesu. Technika ta nosi nazwę Ajax [106]. W środowisku Rails można z łatwością korzystać z niej bez pisania kodu JavaScript, a nawet bez jego znajomości.

Aby umożliwić wykorzystanie techniki Ajax w aplikacji internetowej, trzeba zmodyfikować główny szablon aplikacji tak, by wywoływał metodę javascript_include_tag wewnątrz znacznika ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.