O'Reilly logo

Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Krótka wycieczka po języku Ruby

Niniejszy rozdział przedstawia, bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły, podstawy języka Ruby: klasy i moduły, w tym klasę Object i moduł Kernel, słowa zastrzeżone (inaczej słowa kluczowe), komentarze, zmienne, metody i tak dalej. Większość z tych zagadnień będzie omówiona bardziej szczegółowo w innych rozdziałach. Niektóre tematy zasługują na całe rozdziały, inne tylko na podrozdziały (zawarte w Rozdział 10.). Za każdym razem powiem, gdzie znajdują się dodatkowe informacje na dany temat. W niniejszym rozdziale zostały zawarte najbardziej szczegółowe opisy metod i bloków.

Ruby jest językiem obiektowym

Matz, twórca języka Ruby, już w szkole średniej marzył o stworzeniu własnego języka programowania. Chciał ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required