Rozdział 11. Krótki przewodnik po Ruby on Rails

Ruby on Rails (http://www.rubyonrails.org) jest architekturą open source do tworzenia oprogramowania, służącą do bezbolesnego tworzenia aplikacji WWW wykorzystujących bazy danych. Została napisana w języku Ruby, a jak wspomniałem w Rozdział 1., Matz nazywa ją „zabójczą aplikacją” (killer app) tego języka.

Rails pozwala szybko i łatwo budować złożone serwisy WWW dzięki temu, że wykonuje dużą część pracy za użytkownika. Z drugiej strony wszystko, co robi Rails, jest stosunkowo przejrzyste, więc z łatwością możemy przejąć kontrolę, nad czym tylko chcemy. Po kilku wstępnych uwagach niniejszy rozdział zostanie zakończony krótkim samouczkiem Rails.

Skąd pochodzi Rails?

Prywatna firma z Chicago o nazwie 37signals ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.