Przedmowa

Język Ruby przyciągnął mnóstwo uwagi od chwili pojawienia się Ruby on Rails — napisanej w tym języku architektury aplikacji WWW. Najwyższa pora na tę uwagę. Ruby istnieje tak długo jak Java, lecz aż do mniej więcej 2000 roku poza granicami Japonii jego popularność nie była zbyt duża. W ciągu kilku ostatnich lat nieustannie rosła, nie bez powodów.

Kto powinien przeczytać tę książkę?

Zakładam, że dwa typy czytelników zainteresują się niniejszą książką: doświadczeni programiści, którzy chcieliby poznać Ruby, oraz nowicjusze, którzy chcą nauczyć się programowania. Stoję przed dość ciekawym zadaniem: spełnić oczekiwania obu grup i nie zirytować żadnej. Jest to kwestia wyważenia treści, z którą mam zamiar poradzić sobie następująco: będę traktować ...

Get Ruby. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.